پیشنهادات ما برای شما

لذت حل شدن در آرامش را می توان تجربه کرد

جوشش عشق را از درون می توان دید و چشید

 لبریز شدن محبت از قلب را می توان لمس کرد

برای تجربه این احساسات ناب بشری ما نیاز مبرم به پالودن جسم و ذهنمان داریم

برای زدودن آلایش جسم به روشهای درمان کل نگر (ساتویکا،یومیهو،ریکی،طب سوزنی و…)

و برای پالایش درون نیاز به هنر درون نگری ژرف داریم

هنری که بر پایه های وزین خرد و شفقت بی شرط بنا نهاده شده

 

در طی ده سال تجربه کاری با هزاران نفر به یقین می دانم که این تجربه دست یافتنی است

و

رهایی امکان پذیر است

رهایی امکان پذیر است

رهایی امکان پذیر است

 

پیشنهادات من برای شما

 

۱٫رزرو دوازده جلسه ماساژ درمانی ساتویکآ

۲٫یادگیری اصول و سبک زندگی ساتوآ

۳٫یادگیری ساتویکآ ریکی

و شرکت در اردوهای هفت روزه پاکسازی و جوانسازی

می باشد

 

شما درطی دوازده ماه تجربه ای بی نظیر را لمس خواهید کرد

قدم به قدم با هم خواهیم بود

آنان که سال پیش همین موقع این سفر را اغاز کرده اند

اکنون از آن به عنوان

تحولی عظیم وتولدی دیگر نام می برند

تولدی در دنیای عشق،رویشی در جهان شفقت

 

دوستتان دارم

استاد امین الرعایا